O mně

Martina Tomková

Průvodce Prahou Martina Tomková. Několik slov o mně.Jmenuji se Martina Tomková a již deset let pracuji jako profesionální průvodce v cestovním ruchu.

 V letech 1986-1992 jsem absolvovala Textilní akademii v Moskvě. V letech 1993-1994 jsem žila a pracovala ve Stokholmu. Po absolvování rekvalifikačního kurzu v roce 1999 jsem se začala věnovat profesi průvodce v cestovním ruchu. Průvodcovskou činnost jako hlavní zaměstnání praktikuji od roku 2002.
Profese průvodce je mou prací i koníčkem. Provádím v češtině, angličtině a ruštině. Nabízím individuální přístup ke každému klientovi, umění jednat s lidmi a především dobrou znalost "široké ruské duše".

Pár slov o profesi průvodce

Mnozí lidé si myslí, že profese průvodce je pohodová práce. "Vždytˇse jenom procházíme s turisty a za to inkasujeme velice slušné peníze". Chtěla bych podotknout, že opak je pravdou. Především, profesionální průvodce musí být člověk, který má všeobecný přehled o celkovém dění ve světě, musí znát velice dobře místa, dějiny země, kulturu a zvyky míst, po kterých provází turisty, a navíc toto vše  musí mluvit v cizím jazyce. Naučit se jakýkoliv cizí jazyk na komunikační úrovni je velice náročné a těžké, a pak daleko těžší je tuto úroveň udržet.

Průvodce pracuje  samozřejmě po celý rok většinou venku za jakéhokoliv počasí, podotýkám znovu, že nezáleží na počasí. Takže v létě je to i při 38 °C, v zimě klidně i v největších mrazech. Z toho vyplývá, že průvodce musí být fyzicky zdatný a odolný člověk. Každá profese má i své nemoci. U průvodce to jsou problémy s hlasivkami kvůli častému mluvení. Průvodce se musí neustále vzdělávat a doplňovat informace.

Dále pak pracuje s lidmi. Práce s lidmi je psychicky jedna z nejnáročnějších prací. Pracuje jak s individuály, tak s velkými skupinami. Jakákoliv exkurze musí být dobře provedena nejenom odborně ale i organizačně. Pokud je jakýkoliv problém, vše padá na hlavu průvodce. Průvodce musí být i psychicky odolný a znát velice dobře mentalitu té či oné národnosti, se kterou pracuje.

Jak sami vidíte, není to jednoduchá práce, proto by ji měl dělat člověk, který ji dělá s láskou a považuje ji za své poslání. Protože podle průvodce si turisté dělají představu o naší zemi. Jakmile průvodce udělá špatný dojem, turisté si myslí, že takoví jsou všichni Češi, což samozřejmě není pravda.

Průvodce je něco jako politik - diplomat. Sbližuje národy, pomáhá poznávat kulturu své země a tím pomáhá zabránit nenávisti vůči národům, xenofobii atd. Dovoluji si prohlásit, že průvodce je stejně důležitá osoba jako politici nebo prezident, nebotˇpředevším na něm záleží, jaký dojem si odnesou turisté o České republice.

Navzdory všem nárokům je to nádherná profese, která velice obohacuje život člověka, který se jí věnuje.


Copyright © 2012 - 2019 DLE Všechna práva vyhrazena. Kopírování materiálu je přísně zakázáno.
Zavřít