Vstupenky na kulturní akce v Praze

Martina Tomková 9-03-2018 661 Cestovní kancelář / Vstupenky
0

Tickets for the Different Cultural Events in Prague

Nejzajímavější divadla, galerie, výstavy a muzea v Praze

Divadla
Laterna Magica - její historie začíná v roce 1958, kdy režisér Alfred Radok a scénograf Josef Svoboda vytvořili pro světovou výstavu v Belgii v Bruselu pro československý pavilón představení nazvané Laterna magica. Hlavním smyslem tohoto divadla dnes je hledání různých způsobů a prostředků, jak vyprávět příběh. Od sedmdesátých let je divadlo součástí Národního divadla.
Black Light Theatre IMAGE byl založen v roce 1989. Je to nezávislé a soukromé divadlo, jehož repertoár je založen na syntéze černého divadla, moderního tance, soudobé hudby a pantomimy.
Centrum českých loutkářů - Národní divadlo marionet bylo založeno v roce 1991. Toto divadlo uvádí marionetové provedení opery Don Giovanni v režii Karla Brožka, která od roku 1991 již dosáhla četnosti 4000 představení. Tuto inscenaci vidělo přes 700.000 diváků  v 64 městech Evropy, Afriky a Asie. 
Divadlo na Vinohradech bylo slavnostně otevřeno v roce 1907. Divadlo hraje především činohru. Divadlo mělo vždy a má i dnes jedny z nejlepších herců a hereček v Praze. 

Národní galerie
Klášter sv. Anežky české byl postaven v první polovině 13.století. V současné době je zde stálá expozice Středověké umění v Čechách a střední Evropě, a to České gotické umění: Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Michelské madony, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře, díla krásného slohu, Mistr Křižovnického oltáře, Mistr Litoměřického oltáře, německé a rakouské umění (Mistr Winklerova epitafu, Lucas Cranach st.), středověké umělecké řemeslo. Dále pak je v klášteře umístěna hmatová expozice odlitků sochařských děl českého středověkého umění 13.-15.století.  
Klášter sv.Jiří byl založen v roce 973. Je zde umístěna výstava umění 19.století, názorná přehlídka českého malířství, sochařství a užitného umění důležitých výtvarných směrů.
Schwarzenberský palác je sídlo Sbírky starého umění Národní galerie. Palác pochází ze 16.století a je to jeden z nejkrásnějších renesančních staveb v Praze. Je zde expozice Baroko v Čechách. Expozice je soustředěna na tři tematické okruhy: Liturgie, Stolování, Ornament.
Šternberský palác byl přestavěn v 18.století, nyní se zde nachází stálá expozice evropského umění od antiky do závěru baroka. V paláci se nacházejí ikony, kolekce německého a rakouského malířství 15.-18.století, italské umění 14.-18.století, nizozemské umění 15.-16.století, španělští umělci 16.-18.století, francouzské malířství 17.-18.století, flámské a holandské umění 16.-18.století. Expozice zahrnuje obrazy A.Bronzina, G.B.Tiepola, El Greca, F.Goyi, P.P.Rubense, H.Holbeina nebo A.Dürera a dalších.
Dům u Černé Matky Boží byl postaven roku 1912. Je zde stálá Expozice českého kubismu od doby jeho počátků přes léta jeho rozvoje. 
Veletržní palác byl postaven v roce 1928. Palác je sídlo Sbírky moderního a současného umění Národní galerie. Je zde umění 20.a 21.století, dále pak mezioborová expozice umění 19.a 20. století, která představuje klíčové autory českého výtvarného umění. Součástí expozice je také Sbírka francouzského umění 19.a 20. století a Stálá expozice zahraničního umění 20.století.
Zámek Zbraslav je původně cisterciácký klášter z roku 1292,  přestavěn byl v 18.století. V zámku se nachází stálá Expozice asijského umění, Sbírka orientálního umění.

Galerie hlavního města Prahy
Zámek Trója byl postaven ve druhé polovině 17.století. V zámku se nachází expozice Věčné léto v římské vile.

Výstavy
Pražský hrad - gotické podlaží. Je zde umístěna stálá expozice Příběh Pražského hradu, která zahrnuje dějiny Pražského hradu od prehistorie až po současnost. Expozice představuje originální exponáty z hradních sbírek a stavební vývoj Pražského hradu. Novinkou je pohřební roucho Anny Svídnické, jedné z žen Karla IV.
Obrazárna Pražského hradu je nejstarší kontinuálně existující sbírkou obrazů v českých zemích. V obrazárně se nacházejí vybraná díla dvorských umělců, starých mistrů německé a nizozemské renesance, italské renesance a manýrismu i umělce středoevropského holandského baroka.

Muzea

Národní muzeum bylo založeno roku 1818, historická budova otevřena v roce 1891. Je to nejrozsáhlejší muzeum České republiky. Obsahuje 14 miliónů sbírkových předmětů, 18 expozic v Praze, 11 expozic mimo Prahu.
Nejzajímavější části jsou: 
Národní muzeum - historická budova. Ta obsahuje mimo jiné expozici historickou, mineralogicko-petrologickou, zoologickou, paleontologickou, antropologickou.
Lapidárium Národního muzea - budova byla postavena v roce 1891 na Výstavišti v Praze. Je zde expozice kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století. Mimo jiné jsou zde originály sousoší Karlova mostu - Vidění sv.Luitgardy od Matyáše Bernarda Brauna. V roce 1995 bylo Lapidárium zařazeno mezi 10 nejkrásnějších muzejních expozic v Evropě.
Lobkovický palác je výstavní sál Národního muzea. Palác byl postaven ve druhé polovině 16.století. V paláci je možno zhlédnout výstavy z regionálních muzeí a galerií České republiky. Palác se nachází na Pražském hradě.
Soukromé rodinné muzeum Lobkowiczů - umístěno v Lobkovickém paláci na Pražském hradě. Je zde stálá expozice, ve které je možno zhlédnout obrazy Cranacha, Brueghela, Canaletta, rukopisy Beethovena, Haydna a Handela. 

Uměleckoprůmyslové muzeum bylo založeno v roce 1899. Nachází se zde stálá expozice textilu a módy, užitné grafiky a fotografie, skla a keramiky, kovů a jiných materiálů, hodin a hodinek.
Muzeum hlavního města Prahy. Budova byla postavena v roce 1898. Jsou zde rozsáhlé sbírky, které dokumentují dějiny Prahy od jejího vzniku po současnost. Je zde jedinečná sbírka cechovních památek a pražských vedut, dále pak slavný Langweilův model Prahy z let 1826-1837.

Židovské muzeum v Praze
bylo založeno v roce 1906 a je největším svého druhu v Evropě. Obsahuje 40.000 předmětů a 100.000 knih. Sbírka je ojedinělá nejenom množstvím předmětů, ale i tím, že tyto předměty pocházejí z území Čech a Moravy. Součástí muzea jsou Maiselova, Španělská, Klausová a Pinkasova synagoga. Dále pak Starý židovský hřbitov a Obřadní síň. Součástí uvedeného komplexu historických budov je také Staronová synagoga, která patří Židovské obci v Praze.

Tickets

Похожие публикации

Pražské památky

Praha leží ve středních Čechách v údolí při dolním toku Vltavy v prostoru označovaném jako pražská

18.12.16 Památky
Výlet lodí po řece Vltavě

Tato exkurze nabízí jiný pohled na Prahu, a to z paluby vyhlídkové lodi. Během prohlídky uvvidíte

26.03.19 Exkurze po Praze
Strahov, Hradčany, Nový Svět, Pražský hrad, Královská zahrada

Tato pěší exkurze zahrnuje návštěvu nejkrásnějších míst Prahy jako jsou Strahovský klášter,

26.03.19 Exkurze po Praze

Copyright © 2012 - 2019 DLE Všechna práva vyhrazena. Kopírování materiálu je přísně zakázáno.
Zavřít