Královská cesta

Martina Tomková 5-12-2016 575 Průvodcovské služby / Zajímavosti
0

The Royal Route

Historicky nejvýznamnější komunikace městské památkové rezervace, která protíná město od východu k západu. Své jméno dostala především proto, že v minulosti spojovala dvě sídla českých králů a používala se také pro korunovační průvody a slavnostní vjezdy panovníků. Začíná u Prašné brány a pokračuje Celetnou ulicí přes Staroměstské náměstí, Karlovu ulici, Karlův most, Mosteckou ulici na Malostranské náměstí a odtud Nerudovou ulicí a ulicí Ke Hradu na Pražský hrad. Holdování se zúčastnili příslušníci pražských cechů a profesí oděni do slavnostního oděvu s cechovními korouhvemi na předem určeném místě. Posledním panovníkem z rodu Habsburků, který se dal korunovat na českého krále, byl Ferdinand V. zvaný Dobrotivý, v roce 1836.

Похожие публикации

Schody a schodiště

Velmi členitý reliéf hlavního města si již před staletími vynutil budování řady schodišť. Zřizovaly

13.12.16 Zajímavosti
Kombinovaná exkurze po Praze - automobilem a pěšky

Exkurze zahrnuje projíždˇku Prahou automobilem nebo minibusem a pak pěší návštěvu nejdůležitějších

26.03.19 Exkurze po Praze
Pražské Benátky

26.03.19 Exkurze po Praze

Copyright © 2012 - 2019 DLE Všechna práva vyhrazena. Kopírování materiálu je přísně zakázáno.
Zavřít