České sklo

Martina Tomková 19-10-2016 656 Doporučujeme
0

Bohemian Glass 

Výrobky z českého skla jsou jedním z nejznámějších vývozních artiklů České republiky. Ale kdy se u nás započalo s výrobou skla? Odpvědˇ není tak jednoduchá.

Sklo se v českých zemích objevilo již ve druhém tisíceletí před našim letopočtem a to v rámci výměnného obchodu. Je zřejmé, že první sklo v našich zemích jíž zpracovávali Keltové. Avšak první písemná informace o výrobě skla se objevila až v roce 1162.

První sklárny se v českých zemích objevily ve druhé polovině 13.století a v první polovině 14.století. V té době se tavilo čiré nebo slabě do žluta nebo do zelena zabarvené draselnovápenaté sklo. V těch dobách byly v Čechách ideální podmínky pro výrobu skla. Dostatek dřeva, kvalitní křemen i vápenec, potoky a řeky s proudící vodou k pohonu brusíren.

Velký rozkvět českého sklářství započal v období vlády Karla IV. V 16. století se v českých zemích nacházelo 34 hutí. Několik hutˇmistrů se v té době přestěhovalo ze Saska do Čech, většinou se usadili v pohraničí. Sláva českých skláren začíná růst v období vlády prvních Habsburků na českém trůně. Na přelomu 17. a 18.století české sklo již svou kvalitou konkuruje benátskému sklu. Objevila se surovina připomínající horský křištˇál, z té se pak vyrábějí číše, konvice, rozměrné poháry. Čeští skláři zdobili kříštˇálové sklo rytými figurálními nebo ornamentálními dekory. V první polovině osmnáctého století začali čeští skláři dodávat do královských paláců i lustry zdobené broušenými skleněnými ověsky.V tomto období byla výroba skla soustředěná v okolí Kamenického Šenova a Nového Boru.

Následující staletí jsou svědkem objevu nových technologií výroby skla. Byl objeven černý a červený hyalit, bylo vyrobeno první chemicky odolné sklo na Sázavě. V roce 1900 byli čeští skláři početně zastoupeni na Světové výstavě v Paříži. V té době byly proslulé sklárny v Karlových Varech, firma Moser a sklárna v Harrachově.

Dvacátá a třicátá léta 20.století byla obdobím prvníhoro rozkvětu výroby a praktického využití plochého stavebního skla a skleněných tvárnic.

Vznikala významná umělecká díla jako vitráže, jež v současné době zdobí katedrálu sv. Víta v Praze.

K přednostem českého sklářství patří jeho školství. Díky němu je schopno obstát v tvrdé konkurenci. Jedná se o školu v Kamenickém Šenově, která byla založena již v roce 1856. Další vysokoškolská výuka sklářů započala na Českém vysokém učení technickém v Praze. Velké uspěchy rovněž slaví Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

Čeští skláři již přes šest set let svými výrobky a objevy ovlivňují výrobu skla na celém světě. Jeho produkce je v současné době součástí evropské sklářské kultury. České sklářské výrobky jsou populární i v takových zemích jako je USA a Japonsko. České lustry zdobí reprezentační prostory královských a prezidentských rezidencí i vládních úřadů, divadel a hotelů. Mimo jiné je třeba zmínit Královskou operu v Římě, La Scala v Miláně, Theatre de la Bourse v Bruselu, hotel Waldorf Asoria v New Yorku.

České lustry jsou velice populární i v arabských zemích, kde zdobí vládní budovy, mešity a univerzity. Mnohé práce českých sklářů jsou součástí výzdoby nových budov v Německu, Belgii, Francii, USA a Japonsku.

Похожие публикации

Vstupenky na kulturní akce v Praze

Nabízím možnost objednání vstupenek na různé kulturní akce, pořádané v Praze. Především do divadel,

09.03.18 Vstupenky
Pražské pivo a pivnice

Pivo se vyrábělo již v 7.tisíciletí před našim letopočtem v Mezopotámii. Avšak jeho výroba začala

19.10.16 Doporučujeme
Tradiční suvenýry

V Praze je jedno z nejlepších míst pro nákup suvenýrů Havelské tržiště na Starém Městě. Výrobky,

19.11.16 Doporučujeme

Copyright © 2012 - 2019 DLE Všechna práva vyhrazena. Kopírování materiálu je přísně zakázáno.
Zavřít