Czech English Russian
 
 
» Průvodcovké služby » Exkurze po Praze
 
Exkurze po Praze Průvodcovké služby » Exkurze po Praze

Průvodce Prahou Martina Tomková

Čeština, angličtina, ruština.


Tel.kontakt: +420 777 815 276

E-mail: martinat2805@gmail.com

Skype: martom2805


Pěší a kombinované prohlídky Prahy.  Exkurze po České republice. Zkušenosti a pozitivní přistup k lidem.


Licencovaný průvodce.  Prohlídky Prahy v kombinaci češtiny, ruštiny a angličtiny.


 

 

Kombinovaná exkurze /automobilem a pěšky/.

Exkurze zahrnuje projíždˇku Prahou automobilem nebo minibusem a pak pěší návštěvu nejdůležitějších pražských památek jako je Pražský hrad, Karlův most a Staromětské náměstí s Orlojem. Na počátku exkurze automobilem nebo minibusem projedete centrum Prahy a uvidíte Nové Město, Vyšehrad, Václavské náměstí, Vinohradskou třídu, Žižkov, Vinohradskou třídu, Národní muzeum, Muzeum hl.města Prahy, Florenc, Staré Město, nábřeží řeky Vltavy, Malou Stranu. Auto/minibus Vás přiveze k Pražskému hradu, zde pak začíná pěší prohlídka. Poté vás auto/minibus zaveze ke Karlovu mostu a jako poslední bude prohlídka Staroměstského náměstí s Orlojem.

Délka exkurze: 3 hodiny

Cena: 3.700,-Kč / 1-3 osoby. Za každou hodinu navíc je příplatek 900,-Kč.

4.300,-Kč / 3-6 osob.  Za každou hodinu navíc je příplatek 1.100,-Kč.

4.900,-Kč / 7-13 osob. Za každou hodinu navíc je příplatek 1.300,-Kč.

Cena zahrnuje auto/minibus s řidičem + služby průvodce.


 

Lodí po řece Vltavě

Tato exkurze nabízí jiný pohled na Prahu, a to z paluby vyhlídkové lodi. Během prohlídky uvvidíte nejkrásnější pražské památky z vodní hladiny. Pokud si objednáte plavbu lodí v délce jedné hodiny, uvidíte: Pražský hrad, Malou Stranu, Karlův most, Staré Město, ostrov Kampu, Mánesův most, náměstí Jana Palacha, Čechův most. Dozvíte se mnoho zajímavostí o památkách a o Praze. Výlet lodí po Vltavě v délce dvou hodin zahrnuje kromě výše uvedených památek také Národní divadlo, Tančící dům, Vyšehrad, Podolskou vodárnu. Tento výlet je o to zajímavější, že pojedete skrze nejstarší plavební komoru na Smíchově.

Délka exkurze:

1 hodina, cena za služby průvodce je 700,-Kč.

2 hodiny, cena za služby průvodce je 1.500,-Kč.

Do ceny prohlídky je nutno zahrnout cenu za plavbu lodí.

1 hodinová platba stojí 290,-Kč dospělí, 180,-Kč děti, délka plavby je 60 minut.

2 hodinová platba stojí 450,-Kč dospělí, 290,-Kč děti, délka plavby je 120 minut.


 

Speciální vyhlídková plavba Pražskými Benátkami

Tato plavba Vás zavede na místa, která jsou během pěší exkurze nepřístupná. Během plavby uvidíte relikty mostu královny Judity /nejstaršího kamenného mostu v Praze/, proplujete vodním kanálem, kterému se říká Čertovka. Uvidíte nejkrásnější památky Prahy jako Staroměstskou mosteckou vež, Národní divadlo, Lichtenštejnský palác, Hradčany, kláštěr Křižovníků, Karlův most, Kampu, Malou Stranu, Staroměstský jez, Velkopřevorský mlýn, Rudolfinum, Strakovu akademii, Kramářovu vilu a jiné. Prohlídka se uskuteční na speciálních patentních celodřevěných lodích navozujících atmosféru 19. století. Během této prohlídky uvidíte Prahu očima našich předků: rybářů, vorařů, mlynářů.

Délka exkurze : 1 hodina, cena za služby průvodce je 700,-Kč.

Do ceny prohlídky je nutno zahrnout cenu za plavbu lodí. Ta je 290,-Kč / 1 osobu. Děti do 15ti let platí 145,-Kč.


 

 

Celá Praha během jedné procházky. Pěší exkurze.

Pokud jste v Praze poprvé a chcete se se známit s jejími nejdůležitějšími památkami, tak tato exkurze je pro vás nejvhodnější.  Během této exkurze se seznámíte s historií Prahy, uslyšíte nejznámější pověsti a legendy a  navštívíte následující památky: Hradčany, Hradčanské náměstí,  Pražský hrad, katedrála sv.Víta, Malá Strana, Karlův most, Staré Město, Staroměstské náměstí, Orloj, chrám svatého Mikuláše, chrám Panny Marie před Týnem, Václavské náměstí.

Délka exkurze: 3 hodiny, za každou další hodinu navíc je příplatek 500,-Kč.

Cena: 1.875,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč. Případné vstupy do objektů nejsou zahrnuty v ceně a platí se zvláštˇ.

 

 

 

Exkurze po Starém a Novém Městě (Prohlídka pravého břehu řeky Vltavy). Pěší exkurze.

Tato exkurze je určena pro ty turisty, kteří zůstanou v Praze déle, než jeden den, a chtějí se podrobněji seznámit s jejími památkami. Během této procházky se seznámíte s nejdůležitějšími památkami Starého a Nového Města jako jsou Staroměstské náměstí, Orloj, Ungelt, Celetná ulice, chráml Panny Marie před Týnem, chrám svatého Mikuláše,  Dům U Kamenného zvonu, chrám sv. Jakuba,  Klementinum, Karolinum, Stavovské divadlo, Obecní dům, Prašná brána, Václavské náměstí.

Délka exkurze: 3 hodiny, za každou další hodinu navíc je příplatek 500,-Kč.

Cena: 1.875,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč. Případné vstupy do objektů nejsou zahrnuty v ceně a platí se zvláštˇ.
Prohlídka Pražského hradu a Malé Strany (Prohlídka levého břehu řeky Vltavy). Pěší exkurze.

I tato exkurze je určena pro ty turisty, kteří pobývají v Praze déle, než jeden den, a chtějí se podrobněji seznámit s jejími památkami. Během exkurze navštívite Pražský hrad s katedrálním chrámem sv. Víta, první, druhé a třetí nádvoří Hradu, Nerudovu ulici, Malostranské náměstí s kostelem svatého Mikuláše, Lichtenštejnský palác, Tržiště, chrám Panny Marie pod řetězem, ostrov Kampa, Karlův most.

Délka exkurze: 3 hodiny, za každou další hodinu navíc je příplatek 500,-Kč.

Cena: 1.875,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč. Případné vstupy do objektů nejsou zahrnuty v ceně a platí se zvláštˇ.
Samostatná prohlídka Pražského hradu. Pěší exkurze.

Tato exkurze vás podrobněji seznámí s nejdůležitější památkou Prahy- Pražským hradem. Od samého začátku své existence se Pražský hrad stal sídlem českých knížat a králů. Dnešní území Pražského hradu zahrnuje plochu 7 hektarů  a  tímto je vlastně podle rozlohy největším hradem na světě. Během exkurze se podrobněji seznámíte s jeho stavební historií, navštívíte katedrálu s.Víta, všechna čtyři nádvoří Hradu, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku.

Délka exkurze: 3 hodiny, za každou další hodinu navíc je příplatek 500,-Kč.

Cena : 1.875,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc  je příplatek 100,-Kč. Exkurze zahrnuje návštěvu interiérů Hradu. Cena vstupenky je 250,-Kč na osobu a není zahrnuta v ceně exkurze.
Pražský hrad,Královská zahrada a Jelení příkop. Pěší exkurze.

Kromě Pražského hradu se podrobněji seznámíte s jednou z nejstarších zahrad Prahy. Královská zahrada byla založena již v roce 1534. Na jejím území se nacházejí mnohé vzácné stromy a keře. Tulipány se zde začaly pěstovat již v roce 1563. Bylo to poprvé v Evropě. Až poté se rozšířily i do Holandska, kde se staly jedním z národních symbolů země. Tuto exkurzi je možno uskutečnit pouze během sezóny od 01.04.-31.10., kdy je zahrada otevřena.

Délka exkurze: 3 hodiny, za každou další hodinu navíc je příplatek 500,-Kč.

Cena : 1.875,-CZK/1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč. Exkurze zahrnuje návštěvu interiérů Hradu. Cena vstupenky je 250,-Kč na osobu a není zahrnuta v ceně exkurze.
Židovské  Město /Josefov. Pěší exkurze.

Podle starých písemných záznamů se Židé v Praze objevili poprvé v 10. století. Již od počátku své přítomnosti hrála židovská komunita v Praze velice významnou ekonomickou a později, v 19. a 20. století, kulturní úlohu. Do začátku druhé světové války žilo v českých zemích 120.000 Židů. Nyní zde žije pouze 6.000 Židů.  Tato  exkurze vás seznámí s historií pražské židovské obce, s její kulturou, životem a tradicemi. Je třeba zdůraznit, že v průběhu deseti staletí kulturu v české kotlině formovaly tři národy: Češi, Němci a také Židé.Tato exkurze vám poví mnohé o národu, jehož přítomnost v českých zemích byla násliným způsobem přerušena během německé okupace v letech 1939-1945. Během exkurze se seznámíte se zajímavými fakty a rovněž navštívíte Starý židovský hřbitov, Pinkasovu, Klausovu, Maiselovu a Španělskou synagogu, a budovu židovského Pražského pohřebního bratrstva.

Délka exkurze: 3 hodiny

Cena: 2.000,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč. Exkurze zahrnuje návštěvu Židovského muzea. Cena vstupenky je 300,-Kč na osobu a není zahrnuta v ceně exkurze.


 

 

Záhady a tajemství Prahy. Pěší exkurze.

Na levém břehu Vltavy se nacházejí posvátná místa přírody, kde probíhá intenzivní výměna energie mezi řekou a důležitými energetickými body. Důležítým bodem je Bruncvíkova socha. Ta se nachází na místě, které se nazývá kosmickým ohniskem Prahy. Další důležitá místa se silnou energií jsou vrcholky Petřína a Hradčan. Mezi těmito silovými body a sochou Bruncvíka probíhá silná výměna energie, která pak magickým způsobem ovlivňuje život Prahy. Žádné jiné město v Evropě se nemůže pochlubit takovouto proudící energií. Během exkurze uslyšíte o Praze, kde žili templáři, svobodní zednáři, alchymisté, astrologvé, mágové, židovští mystici atd. Dozvíte se mnoho historických faktů a zajímavostí. Jestlipak víte, že Praha je světovým okultním centrem židovské kabaly? Víte, že podle evropské okultní tradice Praha patří pod nadvládu Lva stejně jako řecké Delfy a italská města Ravenna Řím? Víte o tom, že Praha je místem, kde se stýkají dva světy?

Délka exkurze: 3 hodiny

Cena: 2.000,-Kč/1.4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč. 

Vyšehrad. Pěší exkurze.

Vedle Pražského hradu je Vyšehrad jedno z nejdůležitějších míst Prahy. V 11. a 12. století česká knížata žila  na Vyšehradě a odtud vládla Praze a  české kotlině. Korunovační procesí českých králů začínalo právě na Vyšehradě. České národní obrození je spojeno především s Vyšehradem. Zde se nachází hřbitov, kde jsou pochováni Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Karel Čapek, Ema Destinová, Alfons Mucha a dalších 600 nejdůležitějších osobností českého národa. Během exkurze navštívíme hřbitov s velikány české historie, kostel sv.Petra a Pavla, prohlídneme si hradby a opevnění. Z hradeb opevnění uvidíte Prahu "jako na dlani", seznámíte se s historií tohoto památného místa a uslyšíte mnohé legendy, které mají spojitost s tímto tak posvátným místem.

Délka exkurze: 2 hodiny

Cena: 1.500,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč.Franz Kafka. Pěší exkurze.

Franz Kafka je jedním z nejznámějších německojazyčných spisovatelů ve světě,  a samozřejmě taky v Praze. Jeho povídky a romány vyvolávají  ve čtenáři různé znepokojující pocity, v té době to bylo něco výjimečného.  Během svého života opublikoval jenom několik povídek,  jeho tvorba se však nesetkala s velkým přijetím. Až po své smrti, kdy byla vydána většina jeho děl, se Franz Kafka stává světoznámým spisovatelem. Tato exkurze vás seznámí s jeho prací, návštívíte místa, kde pracoval a žil během svého života, poslechnete si analýzu jeho tvůrčí práce.

Délka exkurze : 2 hodiny

Cena: 1.600,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč.

 


Architektura Prahy. Pěší exkurze.

Praha je svým způsobem učebnicí architektury pod otevřeným nebem. Navzdory okupaci fašistickým Německem a následně událostem 2.světové války, historické centrum Prahy zůstalo prakticky nedotčeno. Z tohoto důvodu je Praha unikátním městem, ve kterém se zachovaly původní památky v románském, gotickém, renesančním, a barokní stylu, jakož i architektura ve stylu klasicismu, historizující styly 19.století, secese, kubismus a další. Během této exkurze se seznámíte s charakteristikou různých architektonických stylů, se stavební historií Prahy a zárověň uvidíte její nejkrásnější a nejdůležitější stavby.

Délka exkurze: 3 hodiny

Cena: 2.000,-CZK/ 1-4 osoby, za každou osobu navíc je příplatek 100,-Kč.Pražská secese a Alfons Mucha. Pěší exkurze.

Secese je poslední univerzální výtvarný sloh. Projevovala se v architektuře, výtvarném umění, užitném umění a taky v literatuře. Jedním z nejznámějších představitelů tohoto stylu ve světě byl český malíř a designér Alfons Mucha.  Stal se známým téměř přes noc díky plakátu Gismonda, který vytvořil pro známou pařížskou herečku Saru Bernhardt. Tato exkurze nás seznámí s nejdůležitějšími památkami Prahy ve stylu secese jako je Obecní dům, dále pak některé domy na Václavském náměstí, Vodičkově ulici,  Národní třídě a Jindřišské ulici. Exkurze zahrnuje i  návštěvu muzea Alfonse Muchy.

Délka exkurze: 3 hodiny

Cena: 2.000,-CZK/ 1-4 osoby, za každou osobu navíc je příplatek 100,-Kč.

Exkurze zahrnuje i návštěvu Muzea Alfonse Muchy. Tyto vstupenky nejsou zahrnuty v ceně exkurze a platí se zvláštˇ.


 

Cizinci v Praze. Pěší exkurze.

Praha je jedno z nejnavštěvovanějších měst v Evropě a možná i na světě. Její unikátní atmosféra je dána skloubením uměleckých památek různých dob a taky samotným životem, který zde proudí. Praha je jedním z míst, kde jakákoliv významná událost ovlivní dějiny celé Evropy. Pokud v Praze panuje klid a mír, pak celou Evropu čeká klidná a štˇastná budoucnost. Nedej bože, pokud tomu tak není!  Duši tohoto města hledali mnozí " poutníci" jako například  Frederyk Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart, generál Suvorov, Marina Cvetajeva, Enrico Caruso, Giordano Bruno, Gustav Meyrink, Guillame Apollinaire, Angelo Maria Rippelino a mnoho dalších. Během exkurze navštívíme místa, spojená s pobytem známých cizinců. Dozvíte se mnoho zajímavostí ze života " slavných".

Délka exkurze: 3 hodiny

Cena: 2.000,-CZK/1-4 osoby, za každou osobu navíc je příplatek 100,-Kč.

 

 

 


Ceny jsou orientační a vše je otázka dohody. V případě zájmu klienta je možnost "ušít exkurzi na míru" dle požadavku, v různé délce trvání. Ceny zahrnují exkurzi pro menší skupiny do 15ti osob. Ceny exkurze nezahrnují vstupy do objektu ani dopravu po Praze. Místo setkání s turisty : dle dohody, možnost vyzvednutí v hotelu. Platební podmínky: platba v hotovosti po exkurzi anebo na fakturu /nutno dohodnout předem/. Pokud nebylo dohodnuto jinak, zálohová platba není nutná.

 

 


Praha v noci

Praha
 
Výkonné a spolehlivé servery   Design pro systémy DataLife Engine