Czech English Russian
 
 
» Průvodcovké služby
 
Exkurze po Praze Průvodcovké služby » Exkurze po Praze

Průvodce Prahou Martina Tomková

Čeština, angličtina, ruština.


Tel.kontakt: +420 777 815 276

E-mail: martinat2805@gmail.com

Skype: martom2805


Pěší a kombinované prohlídky Prahy.  Exkurze po České republice. Zkušenosti a pozitivní přistup k lidem.


Licencovaný průvodce.  Prohlídky Prahy v kombinaci češtiny, ruštiny a angličtiny.


 

 

Kombinovaná exkurze /automobilem a pěšky/.

Exkurze zahrnuje projíždˇku Prahou automobilem nebo minibusem a pak pěší návštěvu nejdůležitějších pražských památek jako je Pražský hrad, Karlův most a Staromětské náměstí s Orlojem. Na počátku exkurze automobilem nebo minibusem projedete centrum Prahy a uvidíte Nové Město, Vyšehrad, Václavské náměstí, Vinohradskou třídu, Žižkov, Vinohradskou třídu, Národní muzeum, Muzeum hl.města Prahy, Florenc, Staré Město, nábřeží řeky Vltavy, Malou Stranu. Auto/minibus Vás přiveze k Pražskému hradu, zde pak začíná pěší prohlídka. Poté vás auto/minibus zaveze ke Karlovu mostu a jako poslední bude prohlídka Staroměstského náměstí s Orlojem.

Délka exkurze: 3 hodiny

Cena: 3.700,-Kč / 1-3 osoby. Za každou hodinu navíc je příplatek 900,-Kč.

4.300,-Kč / 3-6 osob.  Za každou hodinu navíc je příplatek 1.100,-Kč.

4.900,-Kč / 7-13 osob. Za každou hodinu navíc je příplatek 1.300,-Kč.

Cena zahrnuje auto/minibus s řidičem + služby průvodce.


 

Lodí po řece Vltavě

Tato exkurze nabízí jiný pohled na Prahu, a to z paluby vyhlídkové lodi. Během prohlídky uvvidíte nejkrásnější pražské památky z vodní hladiny. Pokud si objednáte plavbu lodí v délce jedné hodiny, uvidíte: Pražský hrad, Malou Stranu, Karlův most, Staré Město, ostrov Kampu, Mánesův most, náměstí Jana Palacha, Čechův most. Dozvíte se mnoho zajímavostí o památkách a o Praze. Výlet lodí po Vltavě v délce dvou hodin zahrnuje kromě výše uvedených památek také Národní divadlo, Tančící dům, Vyšehrad, Podolskou vodárnu. Tento výlet je o to zajímavější, že pojedete skrze nejstarší plavební komoru na Smíchově.

Délka exkurze:

1 hodina, cena za služby průvodce je 700,-Kč.

2 hodiny, cena za služby průvodce je 1.500,-Kč.

Do ceny prohlídky je nutno zahrnout cenu za plavbu lodí.

1 hodinová platba stojí 290,-Kč dospělí, 180,-Kč děti, délka plavby je 60 minut.

2 hodinová platba stojí 450,-Kč dospělí, 290,-Kč děti, délka plavby je 120 minut.


 

Speciální vyhlídková plavba Pražskými Benátkami

Tato plavba Vás zavede na místa, která jsou během pěší exkurze nepřístupná. Během plavby uvidíte relikty mostu královny Judity /nejstaršího kamenného mostu v Praze/, proplujete vodním kanálem, kterému se říká Čertovka. Uvidíte nejkrásnější památky Prahy jako Staroměstskou mosteckou vež, Národní divadlo, Lichtenštejnský palác, Hradčany, kláštěr Křižovníků, Karlův most, Kampu, Malou Stranu, Staroměstský jez, Velkopřevorský mlýn, Rudolfinum, Strakovu akademii, Kramářovu vilu a jiné. Prohlídka se uskuteční na speciálních patentních celodřevěných lodích navozujících atmosféru 19. století. Během této prohlídky uvidíte Prahu očima našich předků: rybářů, vorařů, mlynářů.

Délka exkurze : 1 hodina, cena za služby průvodce je 700,-Kč.

Do ceny prohlídky je nutno zahrnout cenu za plavbu lodí. Ta je 290,-Kč / 1 osobu. Děti do 15ti let platí 145,-Kč.


 

 

Celá Praha během jedné procházky. Pěší exkurze.

Pokud jste v Praze poprvé a chcete se se známit s jejími nejdůležitějšími památkami, tak tato exkurze je pro vás nejvhodnější.  Během této exkurze se seznámíte s historií Prahy, uslyšíte nejznámější pověsti a legendy a  navštívíte následující památky: Hradčany, Hradčanské náměstí,  Pražský hrad, katedrála sv.Víta, Malá Strana, Karlův most, Staré Město, Staroměstské náměstí, Orloj, chrám svatého Mikuláše, chrám Panny Marie před Týnem, Václavské náměstí.

Délka exkurze: 3 hodiny, za každou další hodinu navíc je příplatek 500,-Kč.

Cena: 1.875,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč. Případné vstupy do objektů nejsou zahrnuty v ceně a platí se zvláštˇ.

 

 

 

Exkurze po Starém a Novém Městě (Prohlídka pravého břehu řeky Vltavy). Pěší exkurze.

Tato exkurze je určena pro ty turisty, kteří zůstanou v Praze déle, než jeden den, a chtějí se podrobněji seznámit s jejími památkami. Během této procházky se seznámíte s nejdůležitějšími památkami Starého a Nového Města jako jsou Staroměstské náměstí, Orloj, Ungelt, Celetná ulice, chráml Panny Marie před Týnem, chrám svatého Mikuláše,  Dům U Kamenného zvonu, chrám sv. Jakuba,  Klementinum, Karolinum, Stavovské divadlo, Obecní dům, Prašná brána, Václavské náměstí.

Délka exkurze: 3 hodiny, za každou další hodinu navíc je příplatek 500,-Kč.

Cena: 1.875,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč. Případné vstupy do objektů nejsou zahrnuty v ceně a platí se zvláštˇ.
Prohlídka Pražského hradu a Malé Strany (Prohlídka levého břehu řeky Vltavy). Pěší exkurze.

I tato exkurze je určena pro ty turisty, kteří pobývají v Praze déle, než jeden den, a chtějí se podrobněji seznámit s jejími památkami. Během exkurze navštívite Pražský hrad s katedrálním chrámem sv. Víta, první, druhé a třetí nádvoří Hradu, Nerudovu ulici, Malostranské náměstí s kostelem svatého Mikuláše, Lichtenštejnský palác, Tržiště, chrám Panny Marie pod řetězem, ostrov Kampa, Karlův most.

Délka exkurze: 3 hodiny, za každou další hodinu navíc je příplatek 500,-Kč.

Cena: 1.875,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč. Případné vstupy do objektů nejsou zahrnuty v ceně a platí se zvláštˇ.
Samostatná prohlídka Pražského hradu. Pěší exkurze.

Tato exkurze vás podrobněji seznámí s nejdůležitější památkou Prahy- Pražským hradem. Od samého začátku své existence se Pražský hrad stal sídlem českých knížat a králů. Dnešní území Pražského hradu zahrnuje plochu 7 hektarů  a  tímto je vlastně podle rozlohy největším hradem na světě. Během exkurze se podrobněji seznámíte s jeho stavební historií, navštívíte katedrálu s.Víta, všechna čtyři nádvoří Hradu, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku.

Délka exkurze: 3 hodiny, za každou další hodinu navíc je příplatek 500,-Kč.

Cena : 1.875,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc  je příplatek 100,-Kč. Exkurze zahrnuje návštěvu interiérů Hradu. Cena vstupenky je 250,-Kč na osobu a není zahrnuta v ceně exkurze.
Pražský hrad,Královská zahrada a Jelení příkop. Pěší exkurze.

Kromě Pražského hradu se podrobněji seznámíte s jednou z nejstarších zahrad Prahy. Královská zahrada byla založena již v roce 1534. Na jejím území se nacházejí mnohé vzácné stromy a keře. Tulipány se zde začaly pěstovat již v roce 1563. Bylo to poprvé v Evropě. Až poté se rozšířily i do Holandska, kde se staly jedním z národních symbolů země. Tuto exkurzi je možno uskutečnit pouze během sezóny od 01.04.-31.10., kdy je zahrada otevřena.

Délka exkurze: 3 hodiny, za každou další hodinu navíc je příplatek 500,-Kč.

Cena : 1.875,-CZK/1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč. Exkurze zahrnuje návštěvu interiérů Hradu. Cena vstupenky je 250,-Kč na osobu a není zahrnuta v ceně exkurze.
Židovské  Město /Josefov. Pěší exkurze.

Podle starých písemných záznamů se Židé v Praze objevili poprvé v 10. století. Již od počátku své přítomnosti hrála židovská komunita v Praze velice významnou ekonomickou a později, v 19. a 20. století, kulturní úlohu. Do začátku druhé světové války žilo v českých zemích 120.000 Židů. Nyní zde žije pouze 6.000 Židů.  Tato  exkurze vás seznámí s historií pražské židovské obce, s její kulturou, životem a tradicemi. Je třeba zdůraznit, že v průběhu deseti staletí kulturu v české kotlině formovaly tři národy: Češi, Němci a také Židé.Tato exkurze vám poví mnohé o národu, jehož přítomnost v českých zemích byla násliným způsobem přerušena během německé okupace v letech 1939-1945. Během exkurze se seznámíte se zajímavými fakty a rovněž navštívíte Starý židovský hřbitov, Pinkasovu, Klausovu, Maiselovu a Španělskou synagogu, a budovu židovského Pražského pohřebního bratrstva.

Délka exkurze: 3 hodiny

Cena: 2.000,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč. Exkurze zahrnuje návštěvu Židovského muzea. Cena vstupenky je 300,-Kč na osobu a není zahrnuta v ceně exkurze.


 

 

Záhady a tajemství Prahy. Pěší exkurze.

Na levém břehu Vltavy se nacházejí posvátná místa přírody, kde probíhá intenzivní výměna energie mezi řekou a důležitými energetickými body. Důležítým bodem je Bruncvíkova socha. Ta se nachází na místě, které se nazývá kosmickým ohniskem Prahy. Další důležitá místa se silnou energií jsou vrcholky Petřína a Hradčan. Mezi těmito silovými body a sochou Bruncvíka probíhá silná výměna energie, která pak magickým způsobem ovlivňuje život Prahy. Žádné jiné město v Evropě se nemůže pochlubit takovouto proudící energií. Během exkurze uslyšíte o Praze, kde žili templáři, svobodní zednáři, alchymisté, astrologvé, mágové, židovští mystici atd. Dozvíte se mnoho historických faktů a zajímavostí. Jestlipak víte, že Praha je světovým okultním centrem židovské kabaly? Víte, že podle evropské okultní tradice Praha patří pod nadvládu Lva stejně jako řecké Delfy a italská města Ravenna Řím? Víte o tom, že Praha je místem, kde se stýkají dva světy?

Délka exkurze: 3 hodiny

Cena: 2.000,-Kč/1.4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč. 

Vyšehrad. Pěší exkurze.

Vedle Pražského hradu je Vyšehrad jedno z nejdůležitějších míst Prahy. V 11. a 12. století česká knížata žila  na Vyšehradě a odtud vládla Praze a  české kotlině. Korunovační procesí českých králů začínalo právě na Vyšehradě. České národní obrození je spojeno především s Vyšehradem. Zde se nachází hřbitov, kde jsou pochováni Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Karel Čapek, Ema Destinová, Alfons Mucha a dalších 600 nejdůležitějších osobností českého národa. Během exkurze navštívíme hřbitov s velikány české historie, kostel sv.Petra a Pavla, prohlídneme si hradby a opevnění. Z hradeb opevnění uvidíte Prahu "jako na dlani", seznámíte se s historií tohoto památného místa a uslyšíte mnohé legendy, které mají spojitost s tímto tak posvátným místem.

Délka exkurze: 2 hodiny

Cena: 1.500,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč.Franz Kafka. Pěší exkurze.

Franz Kafka je jedním z nejznámějších německojazyčných spisovatelů ve světě,  a samozřejmě taky v Praze. Jeho povídky a romány vyvolávají  ve čtenáři různé znepokojující pocity, v té době to bylo něco výjimečného.  Během svého života opublikoval jenom několik povídek,  jeho tvorba se však nesetkala s velkým přijetím. Až po své smrti, kdy byla vydána většina jeho děl, se Franz Kafka stává světoznámým spisovatelem. Tato exkurze vás seznámí s jeho prací, návštívíte místa, kde pracoval a žil během svého života, poslechnete si analýzu jeho tvůrčí práce.

Délka exkurze : 2 hodiny

Cena: 1.600,-CZK/ 1-4 osoby, za každou další osobu navíc je příplatek 100,-Kč.

 


Architektura Prahy. Pěší exkurze.

Praha je svým způsobem učebnicí architektury pod otevřeným nebem. Navzdory okupaci fašistickým Německem a následně událostem 2.světové války, historické centrum Prahy zůstalo prakticky nedotčeno. Z tohoto důvodu je Praha unikátním městem, ve kterém se zachovaly původní památky v románském, gotickém, renesančním, a barokní stylu, jakož i architektura ve stylu klasicismu, historizující styly 19.století, secese, kubismus a další. Během této exkurze se seznámíte s charakteristikou různých architektonických stylů, se stavební historií Prahy a zárověň uvidíte její nejkrásnější a nejdůležitější stavby.

Délka exkurze: 3 hodiny

Cena: 2.000,-CZK/ 1-4 osoby, za každou osobu navíc je příplatek 100,-Kč.Pražská secese a Alfons Mucha. Pěší exkurze.

Secese je poslední univerzální výtvarný sloh. Projevovala se v architektuře, výtvarném umění, užitném umění a taky v literatuře. Jedním z nejznámějších představitelů tohoto stylu ve světě byl český malíř a designér Alfons Mucha.  Stal se známým téměř přes noc díky plakátu Gismonda, který vytvořil pro známou pařížskou herečku Saru Bernhardt. Tato exkurze nás seznámí s nejdůležitějšími památkami Prahy ve stylu secese jako je Obecní dům, dále pak některé domy na Václavském náměstí, Vodičkově ulici,  Národní třídě a Jindřišské ulici. Exkurze zahrnuje i  návštěvu muzea Alfonse Muchy.

Délka exkurze: 3 hodiny

Cena: 2.000,-CZK/ 1-4 osoby, za každou osobu navíc je příplatek 100,-Kč.

Exkurze zahrnuje i návštěvu Muzea Alfonse Muchy. Tyto vstupenky nejsou zahrnuty v ceně exkurze a platí se zvláštˇ.


 

Cizinci v Praze. Pěší exkurze.

Praha je jedno z nejnavštěvovanějších měst v Evropě a možná i na světě. Její unikátní atmosféra je dána skloubením uměleckých památek různých dob a taky samotným životem, který zde proudí. Praha je jedním z míst, kde jakákoliv významná událost ovlivní dějiny celé Evropy. Pokud v Praze panuje klid a mír, pak celou Evropu čeká klidná a štˇastná budoucnost. Nedej bože, pokud tomu tak není!  Duši tohoto města hledali mnozí " poutníci" jako například  Frederyk Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart, generál Suvorov, Marina Cvetajeva, Enrico Caruso, Giordano Bruno, Gustav Meyrink, Guillame Apollinaire, Angelo Maria Rippelino a mnoho dalších. Během exkurze navštívíme místa, spojená s pobytem známých cizinců. Dozvíte se mnoho zajímavostí ze života " slavných".

Délka exkurze: 3 hodiny

Cena: 2.000,-CZK/1-4 osoby, za každou osobu navíc je příplatek 100,-Kč.

 

 

 


Ceny jsou orientační a vše je otázka dohody. V případě zájmu klienta je možnost "ušít exkurzi na míru" dle požadavku, v různé délce trvání. Ceny zahrnují exkurzi pro menší skupiny do 15ti osob. Ceny exkurze nezahrnují vstupy do objektu ani dopravu po Praze. Místo setkání s turisty : dle dohody, možnost vyzvednutí v hotelu. Platební podmínky: platba v hotovosti po exkurzi anebo na fakturu /nutno dohodnout předem/. Pokud nebylo dohodnuto jinak, zálohová platba není nutná.

 

 

Exkurze po ČR Průvodcovké služby » Exkurze po ČR

Exkurze po České republice.Hrad Karlštejn (Celoročně)

Návštěva monumentálního gotického hradu postaveného před 650 lety. Hrad byl založen císařem Karlem IV. pro úschovu korunovačních klenotů a ostatků svatých. Na hradě se nachází kaple s. Kříže, která představuje vrchol gotického umění. Pro Čechy je tento hrad "poutním místem" a nejznámějším hradem v českých zemích.

Délka exkurze: 5 hodin
Cena: 4.320,-CZK/exkurzi pro 1-3 osoby (auto+průvodce)

5.520,-CZK/exkurzi pro 4-6 osob (minibus + průvodce)

7.440,-CZK/exkurzi pro 7-10 osob (minibus+průvodce)


Zámek Konopiště ( Od 01.04.-31.10.)

Návštěva jednoho z nejdůležitějších zámků, vzdálených 45 km od Prahy. Zámek byl založen ve 14. století a ve druhé polovině 19.století zde žil František Ferdinand d´Este, následník habsburského trůnu. Na zámku je sbírka zbraní a loveckých trofejí. 
Délka exkurze: 5 hodin
Cena: 4.320,-CZK/exkurzi pro 1-3 osoby (auto+průvodce)

5.520,-CZK/exkurzi 4-6 osob (minibus+průvodce) 

7.440,-CZK exkurzi pro 7-10 osob (minibus+průvodce)

 

Zámek Nelahozeves (Od 01.04.-31.10.)

Zámek představuje vrchol renesančního stylu v české architektuře. Na zámku se nachází proslulá obrazárna s díly Cranacha, Bruegela staršího, Velasqueze, Rubense. Obrazárna obsahuje největší kolekci španělských portrétů mimo Španělsko.

Délka exkurze: 5 hodin

Cena: 4.320,-CZK/exkurzi pro 1-3 osoby (auto+průvodce)

5.520,-CZK/exkurzi pro 4-6 osob (minibus+průvodce)

7.440,-CZK/exkurzi pro 7-10 osob (minibus+průvodce)

 

Hrad Křivoklát (celoročně)

Hrad byl postaven již v 11.století a sloužil jako místo odpočinku českých králů při lovu. Během století byl mnhokrát přestavěn. V současné době je zde možno uvidět unikátní architekturu z období gotiky a pozdní gotiky. Na hradě byl držen ve vězení Karel IV. Kromě toho zde rovněž žila Filipína Welserová se svým manželem Ferdinandem Tirolským z dynastie Habsburků a ve vězení byl držen dobrodruh Edvard Kelly.

Délka exkurze: 5 hodin

Cena: 4.320,-CZK/exkurzi pro 1-3 osoby (auto+ průvodce)

5.520,-CZK/exkurzi pro 4-6 osob (minibus+průvodce)

7.440,-CZK/exkurzi pro 7-10 osob (minibus+průvodce)

 

Karlovy Vary (celoročně)

Největší a nejznámější české lázně. Město bylo založeno Karlem IV. v roce 1358. V Karlových Varech se nachází 12 minerálních pramenů a světoznámé  továrny vyrábějící sklo a porcelán.

Délka exkurze: 10 hodin

Cena: 5.760,-CZK/exkurzi pro 1-3 osoby (auto+průvodce)

7.920,-CZK/exkurzi 4-6 osob (minibus+průvodce)

11.280,-CZK/exkurzi 7-10 osob (minibus+průvodce)

 

Karlovy Vary a Mariánské Lázně (celoročně)

Návštěva největších a nejznámnějších českých lázní s 12ti minerálními prameny - Karlových Var. Návštěva Mariánských Lázní založených v 19.století s nádhernými zahradami a domy. Ve městě se nachází proslulá Zpívající fontána. Mariánské Lázně navštívil několikrát dokonce i anglický král Eduard VII.

Délka exkurze: 12 hodin

Cena: 6.240,-CZK/exkurzi 1-3 osoby (auto+průvodce)

8.400,-CZK/exkurzi 4-6 osob (minibus+průvodce)

11.760,-CZK/exkurzi 7-10 osob (minibus+průvodce)

 

 

Zámek Sychrov (celoročně)

Zámek byl založen v 15. století a od roku 1820 patřil představitelům francouzské aristokracie - Rohanům. Zámek představuje nádhernou ukázku neogotické architektury.
Délka exkurze: 6 hodin
Cena: 4.560,-CZK/exkurzi pro 1-3 osoby (auto+průvodce)

5.760,-CZK/exkurzi pro 4-6 osob (minibus+průvodce)

8.400,-CZK/exkurzi pro 7-10 osob (minibus+průvodce)


Terezín (celoročně)

Návštěva koncentračního tábora provozovaného nacisty během okupace českých zemí. Seznámíte se s netragičtější kapitolou českých zemí během 2. světové války. Exkurze zahrnuje návštěvu Malé pevnosti a Muzea ghetta.  
Délka exkurze: 5 hodin
Cena: 4.320,-CZK/exkurzi pro 1-3 osoby (auto+průvodce)

5.520,-CZK/exkurzi pro 4-6 osob (minibus+průvodce)

7.440,-CZK/exkurzi pro 7-10 osob (minibus+průvodce)

 

Kutná Hora a zámek Žleby (od 01.04.- 31.10.)

Město se nachází přibližně 60 km na východ od Prahy. Kutná Hora je součástí světového kulturního dědictví UNESCO.  Zdroje krásy a bohatství Kutné Hory jsou ve stříbrných dolech, které byly využívány ve 14. A 15. století. Během exkurze navštívíte katedrálu sv. Barbary a další památky gotické architektury. Zámek Žleby byl založen již ve 13. století. Je jedním z nejkrásnějších českých zámků. Na zámku se nachází jedna z největších sbírek rytířského brňení.  
Délka exkurze: 8 hodin
Cena: 5.040,-CZK/exkurzi pro 1-3 osoby (auto+průvodce)

6.240,-CZK/exkurzi pro 4-6 osob (minibus+průvodce)

8.640,-CZK/exkurzi pro 7-10 osob (minibus+průvodce)

 

Kutná Hora (celoročně)

Délka exkurze: 8 hodin

Cena: 5.040,-CZK/exkurzi pro 1-3 osoby (auto+průvodce)

6.240,-CZK/exkurzi pro 4-6 osob (minibus+průvodce)

8.640,-CZK/exkurzi pro 7-10 osob (minibus+průvodce)

 

Český Krumlov a zámek Hluboká nad Vltavou (celoročně)

Navštívíte malebné středověké městečko, které se nachází v jižních Čechách. Město bylo založeno ve 13. století. Zámek v České Krumlově je druhým největším v zemi po Pražském hradě. Český Krumlov býval hlavním sídlem mocných Rožmberků a Schwarzenberků. Zámek Hluboká nad Vltavou patří mezi nejkrásnější zámky Čech, kde pohádka je skutečnou realitou. 

Délka exkurze: 12 hodin

Cena: 6.240,-CZK/exkurzi pro 1-3 osoby (auto+průvodce)

8.400,-CZK/exkurzi pro 4-6 osob (minibus+průvodce)

11.760,-CZK/exkurzi pro 7-10 osob (minibus+průvodce)

 

Český Krumlov (celoročně)

Délka exkurze: 12 hodin

Cena: 6.240,-CZK/exkurzi pro 1-3 osoby (auto+průvodce)

8.400,-CZK/exkurzi pro 4-6 osob (minibus+průvodce)

11.760,-CZK/exkurzi pro 7-10 osob (minibus+průvodce)


Sklárna Nižbor a pivovar v Plzni (celoročně)

Seznámíte se s jednou z nejvýznamnějších českých skláren. Během exkurze uvidíte výrobu skla, dále pak  je možno nakoupit suvenýry ze skla za velmi výhodné ceny. Navštívíte pivovar vyrábějící jedno z nejlepších piv na světě, které se nazývá Pilsner Urquell. Pivovar byl založen v 19.století. Exkurze zahrnuje návštěvu v pivovaru.

Délka exkurze: 8 hodin

Cena: 5.040,-CZK/exkurzi pro 1-3 osoby (auto+průvodce)

6.240,-CZK/exkurzi pro 4-6 osob (minibus+průvodce)

8.640,-CZK/exkurzi pro 7-10 osob (minibus+průvodce)


Třebíč (celoročně)

Město Třebíč bylo před několika lety zaznamenáno jako dědictví UNESCO. Navštívíte unikátní baziliku sv. Prokopa postavenou v románsko-gotickém stylu, židovskou čtvrtˇ, ve které se až do dneška dochovalo 123 domů se dvěma synagogami a unikátní židovský hřbitov z 15.století.

Délka exkurze: 10 hodin

Cena: 5.760,-CZK/exkurzi pro 1-3 osoby (auto+průvodce)

7.920,-CZK/exkurzi pro 4-6 osob (minibus+průvodce)

11.280,-CZK/exkurzi pro 7-10 osob (minibus+průvodce)


Po stopách Rožmberků (od 01.04.-31.10.)

Seznámíme se s nejvýznamnějším představitelem české aristokracie. Navštívíme zámky Třeboň, Kratochvíle a Český Krumlov v jižních Čechách a seznámíme se, jak žili jeho poslední členové, Vilém a Petr Vok z Rožmberka.

Délka exkurze: 12 hodin

Cena: 6.240,-CZK/exkurzi pro 1-3 osoby (auto+průvodce)

8.400,-CZK/exkurzi pro 4-6 osob (minibus+průvodce)

11.760,-CZK/exkurzi pro 7-10 osob (minibus+průvodce)

 

Český venkov (od 01.05.-30.09.)

Navštívíme skanzen v Přerově nad Labem a seznámíme se s lidovou architekturou. Kousek dále se nachází firma Botanicus. Seznámíme se s výrobou přírodní kosmetiky, lidovým uměním a řemesly. Navštívíme středověkou vesnici, kde si turisté mohou zakoupit opravdové české suvenýry za velice výhodné ceny.

Délka exkurze: 8 hodin

Cena: 5.040,-CZK/exkurzi pro 1-3 osoby  (auto+průvodce)

6.240,-CZK/exkurzi pro 4-6 osob (minibus+průvodce)

8.640,-CZK/exkurzi pro 7-10 osob (minibus+průvodce)

 

Zlaté Polabí (celoročně)

Navštívíme zámek Brandýs nad Labem a seznámíme se se životem posledních Habsburků na českém trůnu. Kousek dále se nachází město Poděbrady, které je spjato se jménem významného českého krále Jiřího z Poděbrad. V současné době jsou Poděbrady světově proslulé lázně, kde se léčí onemocnění kardiovaskulárního systému. Součástí exkurze je i návštěva firemního obchodu Sklárny Bohemia, největšího výrobce olovnatého křištˇálu v České republice.

Délka exkurze: 8 hodin

Cena: 5.040,-CZK/exkurzi pro 1-3 osoby (auto+průvodce)

6.240,-CZK/exkurzi pro 4-6 osob (minibus+průvodce)

8.640,-CZK/exkurzi pro 7-10 osob (minibus+průvodce)

 

Lázně Teplice a Mšené Lázně (celoročně)

Navštívíme světově proslulé lázně Teplice, kde termální prameny byly využívány již od 12. století. Město bylo navštěvováno slavnými panovníky, diplomaty, umělci a velikány své doby. Mšené Lázně jsou miniaturní lázeňské městečko přibližně 45 km od Prahy, vyhledávané náročnými klienty, toužícími po odpočinku a klidu.

Délka exkurze: 10 hodin

cena: 5.760,-CZK/exkurzi pro 1-3 osoby (auto+průvodce)

7.920,-CZK/exkurzi pro 4-6 osob (minibus+průvodce)

11.280,-CZK/exkurzi pro 7-10 osob (minibus+průvodce)

 

V případě zájmu klienta je možnost "ušít exkurzi na míru" dle požadavku, v různé délce trvání. Ceny zahrnují exkurzi pro menší skupiny do 10ti osob. Ceny exkurze nezahrnují vstupy do objektů. Místo setkání s turisty: auto/minibus  s řidičem a průvodcem vyzvednou turisty v hotelu.

 

Zajímavosti Průvodcovké služby » Zajímavosti

ZAJÍMAVOSTI PRAHY


 

Bludiště

Populární turistickou atrakcí na vrchu Petříně je zrdcadlové Bludiště, jehož historie začíná roku 1889. Konstrukce je dřevěná, některé povrchové části jsou z kašírované sádry, vytvářející dojem kamenného zdiva a kleneb. V interiéru je atrakcí dioramatický obraz "Boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě v r.1648" od bratří K.a A. Liebscherů a V.Bartoňka o rozměrech 11x10m a především zrdcadlové Bludiště (od roku 1893), první atrakce tohoto druhu v tehdejším Rakousku - Uhersku. Zrdcadel je celkem 45, z toho 14 vypouklých.

 

 

České korunovační klenoty

Jednou ze dvou pražských národních kulturních pamítek, které nemají charakter nemovitý, jsou české korunovační klenoty (Tou druhou je Archiv koruny české). Jejich hlavní část - Svatováclavskou korunu - dal zhotovit Karel IV. pro slavnostní příležitost své korunovace na českého krále v letech 1346-1347. Svatováclavská koruna je jednou ze čtyř královských korun, které se dodnes v Evropě zachovaly. Koruna je vyrobena ze zlata o ryzosti 21 až 22 karátů a váží 2,368 kg, zdobí ji 96 drahokamů (safírů, spinelů a rubín) a 20 perel. Kameny nejsou broušené, ale jen vyleštěné, mají původní tvar i velikost přírodních valounů. Z devíti největších safírů světa jich má česká koruna šest, mezi nimi třetí i čtvrtý na světě. Jediný rubín je pak vůbec největším šperkařsky využitým rubínem na světě. Součástí korunovačních klenotů je i tepané jablko o váze 780 gramů a výšce 22 cm z ryzího zlata (18 karátů), zdobené 14 drahokami a 31 perlami. A dále pak 1,013 těžké a 67 cm dlouhé žezlo zdobené devíti drahými kameny a 62 perlami.

 

Domovní znamení

V žádném jiném našem ani evropském městě nenajdete takové množství půvabných domovních znamení jako v Praze. Jejich historie se začíná psát v polovině 14.století, kdy orientace ve středověkých pražských městech , na tehdejší poměry velmi rozsáhlých, byla stále obtížnější. Nejprve se znamení začala objevovat na výstavných patricijských domech v obchodním centru, později se těmito symboly přizdobily prakticky všechny objekty na tržištích a hlavních tepnách. Původně označovala domovní znamení nejen budovy, ale i její obyvatele a vlastně tak nahrazovala příjmení. Ve středověkých listinách figurovala jména např. Janek od Zvonu nebo Ješek od Bílého medvěda. Někdy se znamení skutečně proměnilo v rodové jméno. Domovní znamení se umístˇovala nad vstupní portály, na nároží, ale i libovolně na fasády.

 

Golem

Je bytost, která patří neodmyslitelně ke koloritu bývalého Židovského města. Jeho tvůrcem prý byl učený rabín Jehuda Löw ben Bezalel,  který žil v době panování císaře Rudolfa II. Golem byla socha mohutného člověka z hlíny, které rabín vdechl život na základě hluboké znalosti židovských nauk. Golem pak pracoval jako sluha v domácnosti rabbiho Löwa. Golema bylo možno "uvést do chodu" vkládáním hliněné destičky do úst. Tato magická pomůcka se jmenovala šém. Nicméně postupně rostla agresivita Golema, takže se stal nezvladatelným a jednoho dne ho rabi Löw již neoživil více. Po staletí se věří, že socha Golema se nachází na půdě Staronové synagogy.

 

Památky Průvodcovké služby » Památky

Geologická historie Prahy

 

Praha leží ve středních Čechách v údolí při dolním toku Vltavy v prostoru označovaném jako pražská kotlina. Geologicky je historie pražského území stará 640 milionů let. Během této doby zalilo tento prostor třikrát moře: naposledy ve druhohorách asi před 80-100 miliony let. Geologický základ tvoří starohorní a prvohorní horniny, především břidlice, droby, buližníky aj., které doplňují druhohorní pískovce a slínovce (opuky), vzniklé z usazenin na dně druhohorního moře.

 

Nejvyšším bodem popisovaného území je vrch Petřín (318 m), mezi další výraznější patří Vítkov (270 m) a Vyšehrad (231m). Na Petříně se ve středověku těžila opuka, v 19.století pokusně i slabé sloje hnědého uhlí.

 

Určujícím tokem historické Prahy je Vltava, která město dělí do dvou částí. Podoba Vltavy se během staletí měnila. Vznikaly a zanikaly na ní četné ostrovy, již od středověku regulovaly její tok jezy. Z nich pak odbočovaly mlýnské náhony. Jedním z nejstarších náhonů je Čertovka, dlouhá 711 m, která odděluje ostrov Kampa od malostranského břehu. Vznikla ve 12.století. Prahou prochází vltavská vodní cesta z Mělníka pod hráz Slapské přehrady, splavná pro lodě o nosnosti 700t.

 

Podnebí Prahy je sušší a teplejší, než by odpovídalo zeměpisné poloze. Před vlhkými západními větry město chrání okrajová pohoří. Pražská kotlina je nedostatečně provívána větry, často se v ní usazuje kouř, mlha a smog, v zimě pak studený vzduch.

 

Na vznik Prahy měla vliv výhodná poloha na křižovatce dálkových cest. Severně i jižně od města protéká totiž Vltava hlubokým kaňovitým údolím, pouze v prostoru pražské kotliny bylo možné ji překonat pohodlnými brody. Proto se sem již v předhistorických dobách sbíhaly cesty, spojující různé kulturní oblasti Evropy.

 

Historické jádro města představuje: Pražský hrad a Hradčany, Malá Strana, Staré Město a Josefov, Nové Město a Vyšehrad. Od roku 1992 je historické jádro Prahy o rozloze 866 ha zapsáno do knihy UNESCO, seznamu kulturného dědictví.

 


Praha v noci

Praha
 
Výkonné a spolehlivé servery   Design pro systémy DataLife Engine